Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Gastridium ventricosum
Gaudiniopsis macra
Gentiana acaulis
Gentiana asclepiadea
Gentiana cruciata cruciata
Gentiana lutea
Gentiana punctata
Gentiana symphyandra
Gentiana verna balcanica
Gentianella ciliata
Gentianella crispata
Geocaryum capillifolium
Geocaryum creticum
Geocaryum parnassicum
Geocaryum peloponnesiacum
Geocaryum pindicolum
Geocaryum pumilum
Geranium aristatum
Geranium asphodeloides
Geranium bohemicum