Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Bassia hirsuta Μπάσσια η χνουδωτή
Bellis annua annua Μπέλλα η ετήσια
Bellium minutum Μπέλλιο το μικρότατο
Beta vulgaris vulgaris Μπέτα η κοινή
Beta macrocarpa Μπέτα η μακρόκαρπη
Beta adanensis Μπέτα των Αδάνων
Barbastella barbastellus Μπαρμπαστέλλος
Bellardia trixago Μπελλάρντια το τριξάνιο
Bilderdykia dumetorum Μπιλντερντύκια η ακανθόφιλη
Bilderdykia convolvulus Μπιλντερντύκια ο κονβόλβουλος
Biserrula pelecinus Μπισερρούλα η πελέκινη
Biscutella didyma Μπισκουτέλλα η δίδυμη
Bifora testiculata Μπιφόρα η ορχεοφόρος
Blackstonia acuminata acuminata Μπλακστόνια η απεξεσμένη
Blackstonia perfoliata perfoliata Μπλακστόνια η διάπειρη
Blackstonia perfoliata intermedia Μπλακστόνια η ενδιάμεση
Boloria graeca graeca ?? Μπολόρια η γραική
Boloria pales Μπολόρια πάλες
Borago officinalis Μποράτζα (Αγγουρίτσα)
Bubo bubo bubo Μπούφος