Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Dactylorhiza kalopissii
Dasypyrum hordeaceum
Dasypyrum villosum
Datisca cannabina
Datura innoxia
Datura metel
Datura stramonium
Daucus broteri
Daucus carota carota
Daucus carota drepanensis
Daucus carota major
Daucus carota maximus
Daucus conchitae
Daucus guttatus guttatus
Daucus involucratus
Danthonia alpina
Delphinium fissum
Delphinium hellenicum
Delphinium hirschfeldianum
Dianthus aciphyllus