Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Datura stramonium
Daucus broteri
Daucus carota carota
Daucus carota drepanensis
Daucus carota major
Daucus carota maximus
Daucus conchitae
Daucus guttatus guttatus
Daucus involucratus
Delphinium fissum
Delphinium hellenicum
Delphinium hirschfeldianum
Deschampsia cespitosa cespitosa
Deschampsia flexuosa
Dianthus aciphyllus
Dianthus androsaceus
Dianthus arpadianus
Dianthus bessarabicus
Dianthus biflorus
Dianthus brachyzonus