Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Filago cretensis cycladum
Filago eriocephala
Filago eriosphaera
Filago pyramidata
Filago vulgaris
Filipendula ulmaria ulmaria
Filipendula vulgaris
Fimbristylis bisumbellata
Fimbristylis ferruginea
Foeniculum vulgare piperitum
Foeniculum vulgare vulgare
Fragaria vesca
Fragaria viridis campestris
Frankenia hirsuta
Frankenia pulverulenta
Fritillaria bithynica
Fritillaria carica
Fritillaria conica
Felis sylvestris agrius Αγριόγατος
Felis silvestris morea Αγριόγατος του Μωριά