Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Melissa officinalis altissima
Melissa officinalis officinalis
Matthiola sinuata
Malva pusilla
Matthiola tricuspidata
Malabaila aurea
Melittis melissophyllum albida
Malva sylvestris
Medicago aculeata
Mentha aquatica
Mentha arvensis
Mentha longifolia longifolia
Mentha microphylla
Mentha pulegium cephalonia
Mentha pulegium erinoides
Mentha pulegium pulegioides
Mentha spicata condensata
Mentha spicata spicata
Mentha suaveolens
Minuartia greuteriana