Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum temulentum
Carex riparia
Campanula stenosiphon
Campanula cymbalaria
Calycocorsus stipitatus
Chamaecytisus absinthioides absinthioides
Chamaecytisus absinthioides rhodopaeus
Cephalanthera rubra
Chamaespartium sagittale
Cephalanthera longifolia
Carex remota
Cephalanthera epipactoides
Cephalanthera damasonium
Carex punctata
Campanula sporadum
Cheilanthes maderensis
Cheilanthes marantae
Cephalanthera cucullata
Centranthus ruber sibthordii