Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Chamaecytisus subidaeus Χαμαικύτισος ο υποιδαίος
Chamaecytisus polytrichus Χαμαικύτισος ο πολύτριχος
Chamaecytisus albus Χαμαικύτισος ο λευκός
Chamaecytisus eriocarpus Χαμαικύτισος ο εριόκαρπος
Chamaecytisus dorycnioides Χαμαικύτισος ο δορυκνιοειδής
Chamaecytisus creticus Χαμαικύτισος ο Κρητικός
Chamaecytisus austriacus Χαμαικύτισος ο Αυστριακός
Chamaemelum mixtum Χαμαίμηλο
Chaerophyllum creticum Χαιρόφυλλο το Κρητικό
Colutea insularis Φούσκα της Ρόδου
Colutea cilicica Φούσκα της Θράκης
Colutea arborescens arborescens Φούσκα
Corylus maxima Φουντουκιά ήμερη
Carpinus orientalis Σκυλόγαυρος
Celtis australis Μελικουκιά
Cistus monspeliensis Λαδανιά του Μονπελιέ
Cistus salvifolius Λαδανιά η φασκομηλόφυλλη
Cistus incanus incanus Λαδανιά η πολιά
Cistus laurifolius Λαδανιά η δαφνόφυλλη
Cistus parviflorus Λαδανιά η βραχυανθής