Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Centaurea kalambakensis
Centaurea lacerata
Centaurea laconica
Centaurea lactiflora
Centaurea lancifolia
Centaurea laureotica
Centaurea litochorea
Centaurea macedonica
Centaurea marmorea
Centaurea messenicolasiana
Cichorium pumilum Άγριο ραδίκι
Corylus avellana Ήμερη φουντουκιά
Chettusia gregaria Αγελοκαλημάνα
Clematis orientalis Αγράμπελη η ανατολική
Clematis cirrhosa Αγράμπελη η κιρρώδης
Clematis vitalba Αγράμπελη η λευκάμπελος
Clematis viticella Αγράμπελη η μικράμπελος
Clematis flammula Αγράμπελη η φλογώδης
Clematis elisabethae-carolae Αγράμπελη της Ελισάβετ-Καρόλας
Capra aegagrus Αγριοκάτσικο