Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Anagallis foemina Αναγαλλίς η θηλυκή
Anagallis minima Αναγαλλίς η μικρή
Anacridium aegyptium Ανακρίδιο το Αιγύπτιο
Andrzeiowskia cardamine Ανδρειόφσκια η καρδαμίνη
Androsace maxima Ανδροσακές το μέγα
Anthemis austriaca Ανθέμιδα η Αυστριακή
Anthemis macedonica Ανθέμιδα η Μακεδονική
Anthemis arvensis arvensis Ανθέμιδα η αρουραία
Anthemis arvensis incrassata Ανθέμιδα η πυκνή
Anthemis rosea rosea Ανθέμιδα η ρόδινη
Anthemis auriculata Ανθέμιδα η ωτιδιοφόρος
Anthemis arvensis cyllenea Ανθέμιδα της Κυλλήνης
Anthemis parnesia Ανθέμιδα της Πάρνηθας
Anthemis werneri Ανθέμιδα του Βέρνερ
Anthriscus cerefolium Ανθίσκος
Anthriscus caucalis Ανθίσκος η καυκαλίς
Anthriscus tenerrima Ανθίσκος ο μαλακός
Anthemis rigida linguliflora Ανθεμίδα η γλωσσάνθη
Anthemis tomentosa tomentosa Ανθεμίδα η γναφαλώδης
Anthemis flexicaulis Ανθεμίδα η διαχυτόβλαστη