Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Catapodium marinum Καταπόδιο το θαλάσσιο
Catapodium hemipoa Καταπόδιο η ημιπόα
Castanea sativa Καστανιά
Castellia tuberculosa Καστέλλια η φυματιοφόρος
Carrichtera annua Καρριχθέρα η ετήσια
Carlina lanata Καρλίνα η μαλλιαρή
Carduelis carduelis loudoni Καρδερίνα …
Carduelis carduelis nidiecki Καρδερίνα …
Carduelis carduelis balcanica Καρδερίνα η Βαλκανική
Carduelis carduelis carduelis Καρδερίνα
Cardamine hirsuta Καρδαμίνη η χνουδωτή
Cardamine pectinata Καρδαμίνη η πτερωτή
Cardamine impatiens Καρδαμίνη η ιμπάτιενς
Cardamine graeca Καρδαμίνη η γραική
Cannabis sativa Κανναβουριά
Certhia brachydactyla brachydactyla Καμποδεντροβάτης
Campanula sparsa fricaldskyi Καμπανούλα του Φρίβαλντ
Campanula drabifolia pinatzii Καμπανούλα του Πινάτση
Campanula drabifolia creutzburgii Καμπανούλα του Κρεουντζμπούργκ
Campanula phrygia Καμπανούλα της Φρυγίας