Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Amaranthus albus Βλήτο το λευκό
Amaranthus caudatus Βλήτο το ουραίο
Amaranthus lividus Βλήτο το πελιδνό
Amaranthus viridis Βλήτο το πράσινο
Amaranthus hypochondriacus Βλήτο το υποχονδριακό
Amaranthus graecizans Βλήτο το …
Acrocephalus schoenobaenus Βουρλοποταμίδα
Apodemus mystacinus epimelas Βραχοποντικός
Anagyris foetida Βρωμοκλάδι
Avena sterilis sterilis Βρώμη η άγονη
Avena barbata barbata Βρώμη η γενιοφόρος
Avena sativa Βρώμη η εδώδιμη
Avena clauda Βρώμη η ελλειπής
Avena sterilis ludoviciana Βρώμη του Λουδοβίκου
Anthus novaeseelandiae Γαϊδουροκελάδα
Aythya ferina Γκισάρι
Apodemus sylvaticus dichrurus Δασοποντικός ο δίχρουρος
Apodemus sylvaticus creticus Δασοποντικός της Κρήτης
Anthus trivialis trivialis Δενδροκελάδα
Accipiter gentilis gentilis Διπλοσάινο