Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Centaurea stereophylla
Centaurea subciliaris acarnanica
Centaurea subciliaris subciliaris
Centaurea subsericans
Centaurea thracica
Centaurea tragacanthoides
Centaurea transiens
Centaurea triamularia
Centaurea triumfetti
Centaurea triumfetti stricta
Centaurea tuntasia
Centaurea tymphaea brevispina
Centaurea tymphaea tymphaea
Centaurea urvilei urvilei
Centaurea vlachorum
Centaurea weldeniana
Centaurea xylobasis
Centaurea zuccariniana
Centaurium erythraea erythraea
Centaurium erythraea rhodense