Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Haematopus ostralegus Στρειδοφάγος
Jynx torquilla torquilla Στραβολαίμης
Styrax officinalis Στουράκι
Marmaronetta angustirostris Στικτόπαπια
Vormela peregusna Στικτοϊκτίδα
Porzana porzana Στικτοπουλάδα
Dicentrarchus punctatus Στικτολαυράκι
Aquila clanga Στικταητός
Turdus naumanni Στικτή τσίχλα
Circus macrourus Στεπόκιρκος
Falco cherrug Στεπογέρακο
Aquila rapax orientalis Στεπαητός
Numenius tenuirostris Στενόραμφη τουρλίδα
Stenobothrus fischeri Στενόβοθρος του Φίσσερ
Stenobothrus nigromaculatus Στενόβοθρος ο μελανόστικτος
Stenobothrus lineatus Στενόβοθρος ο γραμμικός
Stenobothrus graecus Στενόβοθρος ο γραικός
Anser anser rubirostris Σταχτόχηνα η πορφυρόραμφη
Anser anser anser Σταχτόχηνα
Salix cinerea Σταχτοϊτιά