Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Agrodiaetus nephohiptamenos Αγροδίαιτος ο νεφοϊπτάμενος
Agrodietus ripartii pelopi Αγροδίαιτος ο Ριπάρτης
Agrodiaetus damon Αγροδίαιτος ο Δάμων
Agrodiaetus iphigenia Αγροδίαιτος η Ιφιγένεια
Acer heldreichii heldreichii Αγριοπλάτανος
Arbutus adrachne Αγριοκουμαριά
Aglais urticae Αγλαΐς της τσουκνίδας
Acomys minous Αγκαθοπόντικας
Ancistrura nigrovittata Αγκίστουρα η μελανόγραμμη
Abutilon theophrastii Αβούτιλο του Θεοφράστου
Ablepharus kitaibelii fabichi Αβλέφαρος
Ablepharus kitaibelii kitaibelii Αβλέφαρος
Avellinia michelii Αβελλίνια του Μικέλι
Aira tenorii Αίρα του τενόρι
Aira cupaniana Αίρα του Κουπάνι
Aira elegantissima Αίρα η κομψότατη
Apera spica-venti spica-venti Άπερα η αιχμή του ανέμου
Anethum graveolens Άνηθος
Ammi majus Άμμι το μέγα
Ammi topalii Άμμι της τοπάλης