Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Menyanthes trifoliata
Mercurialis annua
Mercurialis perennis
Merendera attica
Mesembryanthemum crystallinum
Mesembryanthemum nodiflorum
Mibora minima
Milium effusum
Milium vernale montanum
Milium vernale vernale
Minuartia baldaccii
Minuartia confusa
Minuartia doerfleri
Minuartia garckeana
Minuartia geniculata
Minuartia globulosa