Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Scorzonera lanata
Scorzonera hispanica
Saxifraga graeca
Saponaria aenesia
Salvia forskaohlei
Scorzonera elata
Scorzonera doria
Saxifraga glabella
Scorzonera crocifolia
Scorzonera cretica
Saxifraga ferdinandi-coburgi
Sanicula europaea
Scorzonera cana
Scorzonera austriaca austriaca
Saxifraga exarata
Scorpiurus muricatus
Scolymus maculatus
Saxifraga chrysospleniifolia
Sanguisorba officinalis
Salvia eichlerana