Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Potamogeton nodosus
Potamogeton pectinatus
Potamogeton perfoliatus
Potamogeton pusillus
Potamogeton trichoides
Potentilla apennina stojanovii
Potentilla haynaldiana
Potentilla argentea
Potentilla astracanica
Potentilla aurea chrysocraspeda
Potentilla australis
Potentilla cinerea
Potentilla deorum
Potentilla detomasii
Potentilla erecta
Potentilla geoides geoides
Potentilla geoides halacsyana
Potentilla geoides longisepala
Potentilla geoides regis-borisii
Potentilla inclinata