Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lythrum borysthenicum Λύθρο του Βορυσθένη
Lythrum thymifolia Λύθρο το θυμαρόφυλλο
Lythrum portula Λύθρο η θυρίδα
Lolium multiflorum Λόλιο το πολυανθές
Lotus preslii Λωτός του Πρεσλ
Lotus strictus Λωτός ο συνεσφιγμένος
Lotus collinus Λωτός ο λοφώδης
Lotus cytisoides Λωτός ο κυτισοειδής
Lotus creticus Λωτός ο κρητικός
Lotononis genistoides Λωτονόνις η γενιστοειδής
Lysimachia dubia Λυσιμαχία η αμφίβολη
Lomelosia polykratis Λομελόζια του Πολυκράτη
Limoniastrum monopetalum Λιμονίαστρο
Ligustrum vulgare Λιγούστρο
Vitex agnus-castus Λιγαριά
Lepidium ruderale Λεπίδιο το χαλικόφιλο
Lepidium campestre Λεπίδιο το πεδινό
Lepidium spinosum Λεπίδιο το αγκαθωτό
Lembotropis nigricans nigricans Λεμβοτροπίς η μελανίζουσα
Limonium pinnatum Λειμώνιο το πτερωτό