Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Hypericum jovis Υπερικό του Δία
Hypericum richeri grisebachii Υπερικό του Γκρισεμπάχ
Hypericum tetrapterum Υπερικό το τετράπτερο
Hypericum vesiculosum Υπερικό το κυστοφόρο
Hypericum atomarium Υπερικό το ατομάριο
Hypericum aciferum Υπερικό το ακιδοφόρο
Hypericum aegypticum Υπερικό το Αιγύπτιο
Hypericum thasium Υπερικό της Θάσου
Hyoscyamus niger Υοσκύαμος ο μελανός
Hyoscyamus albus Υοσκύαμος ο λευκός
Hymenocarpus circinatus Υμονόκαμπος ο περιφερής
Hymenolobus procumbens Υμενολόβος ο έρπων
Senecio bicolor cineraria Τσινεράρα
Prunus spinosa Τσαπουρνιά
Quercus cerris Τσέρνο (Τσερνοβελανιδιά)
Trifolium sebastiani Τριφύλλι του Σεμπάστιαν
Trifolium desvauxii Τριφύλλι του Ντεβώ
Trifolium pilulare Τριφύλλι το πιληματώδες
Trifolium pumilum Τριφύλλι το νάνο
Trifolium squamosum Τριφύλλι το λεπιδωτό