Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Verbascum euboicum
Verbascum foetidum
Valeriana olenaea
Valeriana alliariifolia
Verbascum humile
Valerianella turgida
Verbascum halacsyanum
Verbascum graecum
Valerianella triceras
Verbascum hypoleucum
Verbascum ikaricum
Verbascum lasianthum
Verbascum leucophyllum
Verbascum levanticum
Verbascum longifolium
Verbascum lydium
Verbascum macrurum
Verbascum mallophorum
Valeriana officinalis officinalis
Verbascum glomeratum