Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Opuntia ficus-indica Φραγκοσυκιά
Frangula alnus Φράγκουλα ο άλνος
Frangula rupestris Φράγκουλα η βραχόφιλη
Colutea insularis Φούσκα της Ρόδου
Colutea cilicica Φούσκα της Θράκης
Colutea arborescens arborescens Φούσκα
Corylus maxima Φουντουκιά ήμερη
Fumana bonapartei Φουμάνα μποναπαρτέι
Fumana aciphylla Φουμάνα η οξύφυλλη
Fumana laevipes Φουμάνα η λειόποδη
Fumana thymifolia Φουμάνα η θυμαρόφυλλη
Fumana ericoides Φουμάνα η ερικοειδής
Fumana procumbens Φουμάνα η έρπουσα
Phillyrea latifolia Φιλλύκι
Ferulago asparagifolia Φερούλαγο το ασπαραγγόφυλλο
Prasium majus Φασσόχορτο
Salvia officinalis Φασκομηλιά η φαρμακευτική
Salvia pomifera Φασκομηλιά η μηλοφόρος
Salvia fruticosa Φασκομηλιά η θαμνοειδής
Hypericum aucheri Υπερικό των Ωσέρ