Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Dasypyrum villosum
Dactylorhiza macedonica
Dactylorhiza baumanniana
Dactylis glomerata hispanica
Dianthus bessarabicus
Dianthus arpadianus
Dianthus biflorus
Dianthus brachyzonus
Dianthus capitatus adrzejowskianus
Dianthus carthusianorum
Dianthus cinnamomeus
Dianthus cruentus
Dianthus deltoides degenii
Dianthus deltoides deltoides
Dianthus diffusus
Dianthus formanekii
Dianthus giganteus giganteus
Dianthus giganteus subgiganteus
Dasypyrum hordeaceum
Dianthus androsaceus