Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Zingel streber balcanicus Ποταμόλουτσος
Zosterisessor ophiocephalus Πρασινογωβιός