Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Valencia letourneuxi Ζουρνάς
Vimba melanops Μαλαμίδα