Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mugil cephalus Κέφαλος