Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Polygonum persicaria
Polygonum patulum
Polygonum papilosum
Polygonum mite
Polygonum maritimum
Polygonum longipes
Polygonum lapathifolium
Polygonum idaeum
Polygonum icaricum
Polygonum hydropiper
Polygonum equisetiforme
Polygonum bistorta
Polygonum aviculare
Polygonum arenastrum
Polygonum arenarium
Polygonum amphibium
Polygonum alpinum
Polygonia egea Πολυγωνία του Αιγαίου
Polygonia c-album Πολυγωνία το c-λευκό
Polygonatum verticillatum