Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Metaplastes ornatus Μεταπλάστης ο διακοσμημένος
Metaplastes oertzeni Μεταπλάστης του Οερτζέν
Mespilus germanica Μεσπιλιά
Mesoplodon bidens Φάλαινα του Σόνερμπυ
Mesocrisetus auratus Μεσοκρικητός
Mesoacidalia aglaia Μεσοατσινταία η Αγλαΐα
Mesembryanthemum nodiflorum
Mesembryanthemum crystallinum
Merops superciliosus persicus Πρασινομέροπας
Merops apiaster Μελισσοφάγος
Mergus serrator Σκουφοπρίστης
Mergus merganser Χηνοπρίστης
Mergus albellus Νανοπρίστης
Merendera attica
Mercurialis perennis
Mercurialis ovata Μερκουριαλίδα η ωοειδής
Mercurialis annua
Menyanthes trifoliata
Mentha suaveolens
Mentha spicata condensata