Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mugil cephalus Κέφαλος