Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gobio uranoscopus elimeius Μουστακάς
Gobio kessleri banarescui Μυλωνάκι
Gobio gobio bulgaricus Γυφτόψαρο
Gobio gobio feraensis Γυφτόψαρο
Gobio gobio balcanicus Γυφτόψαρο
Gasterosteus aculeatus Αγκαθερό
Gambusia affinis Κουνουπόψαρο