Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dermochelys coriacea Δερματοχελώνα