Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hemidactylus turcicus turcicus Σαμιαμίδι