Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Blanus strauchi strauchi Δωδεκανησιακή αμφίσβαινα