Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cistus salvifolius Λαδανιά η φασκομηλόφυλλη
Cistus parviflorus Λαδανιά η βραχυανθής
Cistus monspeliensis Λαδανιά του Μονπελιέ
Cistus laurifolius Λαδανιά η δαφνόφυλλη
Cistus incanus creticus Λαδανιά η Κρητική
Cistus incanus incanus Λαδανιά η πολιά
Cistus albanicus Λαδανιά η Αλβανική
Cistanche phelypaea
Cirsium vulgare
Cirsium tymphaeum
Cirsium morinifolium
Cirsium mairei
Cirsium ligulare
Cirsium italicum Κίρσιο το ιταλικό
Cirsium hypopsilum
Cirsium heldreichii heldreichii
Cirsium heldreichii euboicum
Cirsium eriophorum
Cirsium creticum creticum
Cirsium creticum dictaeum