Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Peucedanum oligophyllum
Peucedanum officinale
Peucedanum obtusifolium
Peucedanum longifolium
Peucedanum lavrentiadis
Peucedanum carvifolia
Peucedanum austriacum
Peucedanum arenarium
Peucedanum alpinum
Peucedanum aequiradium
Peucedanum aegopodioides
Peucedanum achaicum
Petrosimonia brachiata
Petroselinum crispum
Petrorhagia velutina
Petrorhagia thessala
Petrorhagia saxifraga saxifraga
Petrorhagia prolifera
Petrorhagia phthiotica
Petrorhagia ochroleuca