Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aubrieta glabrescens
Aubrieta erubescens
Aubrieta deltoidea
Atropa bella-donna
Atriplex tatarica Ατρίπλεξ ο ταταρικός
Atriplex rosea Ατρίπλεξ ο ρόδινος
Atriplex recurva
Atriplex patula Ατρίπλεξ ο ευρύς
Atriplex oblongifolia Ατρίπλεξ ο προμηκόφυλλος
Atriplex littoralis Ατρίπλεξ ο παράκτιος
Atriplex hortensis Ατρίπλεξ ο κηπαίος
Atriplex hastata Ατρίπλεξ ο άστατος
Atriplex halimus Ατρίπληξ η άλιμος
Atraphaxis billardieri
Atractylis gummifera
Atractylis cancellata cancellata Ατρακτυλίδα
Athyrium filix-femina
Atherina hepsetus Σουβλίτης
Atherina boyeri Αθερίνα
Athene noctua Κουκουβάγια