Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Iris albicans
Irania gutturalis Ασπρολαίμης
Ipomoea stolonifera
Ipomoea sagittata
Ipomoea purpurea
Ipomoea imperati
Ipomoea acuminata
Iphiclides podalirius Ιφικλίδης ο Ποδαλίριος
Inula verbascifolia parnassica
Inula verbascifolia heterolepis
Inula verbascifolia aschersoniana
Inula verbascifolia methanea
Inula verbascifolia verbascifolia
Inula subfloccosa
Inula salicina aspera
Inula pseudolimonella
Inula oculus-christi
Inula hirta
Inula germanica
Inula ensifolia