Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ulmus minor minor Καραγάτσι
Ulmus minor canescens Φτελιά η πολιά
Ulmus laevis Δασοφτελιά
Ulmus glabra Βουνοφτελιά