Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scabiosa crenata brevciscapa
Scabiosa columbaria ochroleuca
Scabiosa columbaria columbaria
Scabiosa columbaria balcanica
Scabiosa brachiata
Scabiosa atropurpurea chaniotica
Scabiosa atropurpurea atropurpurea
Scabiosa atropurpurea maritima
Scabiosa argentea
Scabiosa albocincta Σκαμπιόζα η λευκόστικτη
Saxifraga tridactylites
Saxifraga stribrnyi
Saxifraga stellaris alpigena
Saxifraga spruneri
Saxifraga sibthorpii
Saxifraga sibirica
Saxifraga sempervivum
Saxifraga scardica
Saxifraga rotundifolia heucherifolia
Saxifraga rotundifolia taygetea