Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea subciliaris acarnanica
Centaurea subciliaris subciliaris
Centaurea stereophylla
Centaurea stenolepis stenolepis
Centaurea spruneri lineariloba
Centaurea spruneri spruneri
Centaurea spruneri minoa
Centaurea spruneri guicciardii
Centaurea spinosa cycladum
Centaurea spinosa spinosa
Centaurea sonchifolia
Centaurea solstitialis erythracantha
Centaurea solstitialis schouwii
Centaurea solstitialis solstitialis Κενταύριο το ηλιοτρόπιο
Centaurea sibthorpii
Centaurea scabiosa
Centaurea salonitana salonitana
Centaurea rutifolia rutifolia
Centaurea rupestris finazzeri
Centaurea rufidula