Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phalaris canariensis
Phalaris brachystachys
Phalaris arundinacea arundinacea
Phalaris aquatica
Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα
Phalacrocorax carbo sinensis Κορμοράνος
Phalacrocorax aristotelis Θαλασσοκόρακας
Phagnalon saxatile
Phagnalon rupestre
Phagnalon pygmaeum
Phagnalon graecum
Phacelurus digitatus
Pezotettix lagoi Πεζοτέττιξ ο Λάγκο
Pezotettix giornae Πεζοτέττιξ ο τζιόρνιος
Pezotettix anatolica Πεζοτέττιξ ο ανατολικός
Peucedanum vourinense
Peucedanum vittijugum vittijugum
Peucedanum stridii
Peucedanum schottii
Peucedanum palustre