Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Inula crithmoides
Inula conyza
Inula candida limonella
Inula candida candida
Inula britannica
Inachis io Ιναχίς η Ιώ
Imperata cylindrica
Impatiens noli-tangere
Illecebrum verticillatum
Ilex aquifolium Αρκουδοπούρναρο
Iberis umbellata
Iberis sempervirens
Iberis saxatilis saxatilis
Iberis pruitii Ιβερίδα η προυίτιος
Iberis odorata