Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Neptis rivularis Νέπτις η …
Nepeta spruneri
Nepeta sphaciotica
Nepeta scordotis
Nepeta parnassica
Nepeta orphanidea
Nepeta nuda albiflora
Nepeta nuda nuda
Nepeta melissifolia
Nepeta italica
Nepeta cataria
Nepeta camphorata
Nepeta argolica dirphya
Nepeta argolica argolica
Nepeta argolica malacotrichos
Nepeta argolica vourinensis
Neottia nidus-avis
Neotinea maculata
Neophron percnopterus Ασπροπάρης
Neomys fodiens Ευρωπαϊκή νερομυγαλή