Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gentiana symphyandra
Gentiana punctata
Gentiana lutea
Gentiana cruciata cruciata
Gentiana asclepiadea
Gentiana acaulis
Genista tinctoria Γενίστα η βαφική
Genista subsericans Γενίστα η υποχνουδωτή
Genista subcapitata Γενίστα η υποκεφαλωτή
Genista sericea Γενίστα η μεταξώδης
Genista sakellariadis Γενίστα η Σακελλαριάδη
Genista radiata Γενίστα η ακτινωτή
Genista parnassica Γενίστα του Παρνασσού
Genista millii Γενίστα η Μίλιος
Genista melia Γενίστα της Μήλου
Genista lydia Γενίστα της Λυδίας
Genista januensis Γενίστα του Γιανουέν
Genista hassertiana Γενίστα του Χάσσερτ
Genista halacsyi Γενίστα του Χαλάξυ
Genista fasselata Γενίστα η διάστικτη