Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Minuartia pichleri
Minuartia mesogitana
Minuartia juniperina
Minuartia hybrida hybrida
Minuartia hybrida lydia
Minuartia hirsuta falcata
Minuartia hirsuta eurytanica
Minuartia hamata
Minuartia greuteriana
Minuartia graminifolia
Minuartia glomerata glomerata
Minuartia glomerata macedonica
Minuartia globulosa
Minuartia geniculata
Minuartia garckeana
Minuartia doerfleri
Minuartia confusa
Minuartia baldaccii
Minuartia anatolica Μινουάρτια η ανατολική
Minois dryas Μινωΐς Δρυάς