Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Stachys messeniaca
Stachys menthifolia
Stachys leucoglossa
Stachys iva
Stachys ionica
Stachys goulimyi
Stachys germanica germanica
Stachys germanica heldreichii
Stachys euboica
Stachys decumbens
Stachys cretica smyrnaea
Stachys cretica cretica
Stachys chrysantha
Stachys cassia
Stachys candida
Stachys balcanica
Stachys atherocalyx
Stachys arvensis
Stachys annua
Stachys angustifolia