Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chenopodium ambrosioides Χηνοπόδιο το αμβροσιοειδές
Chenopodium album album Χηνοπόδιο το λευκό
Chelidonium majus
Cheilanthes vellea
Cheilanthes pteridioides
Cheilanthes persica
Cheilanthes marantae
Cheilanthes maderensis
Chamaespartium sagittale
Chamaemelum mixtum Χαμαίμηλο
Chamaecytisus subidaeus Χαμαικύτισος ο υποιδαίος
Chamaecytisus polytrichus Χαμαικύτισος ο πολύτριχος
Chamaecytisus hirsutus Χαμαικύτισος ο χνουδωτός
Chamaecytisus eriocarpus Χαμαικύτισος ο εριόκαρπος
Chamaecytisus dorycnioides Χαμαικύτισος ο δορυκνιοειδής
Chamaecytisus creticus Χαμαικύτισος ο Κρητικός
Chamaecytisus austriacus Χαμαικύτισος ο Αυστριακός
Chamaecytisus albus Χαμαικύτισος ο λευκός
Chamaecytisus absinthioides absinthioides
Chamaecytisus absinthioides rhodopaeus