Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Euphorbia pterococca
Euphorbia prostrata
Euphorbia platiphyllos
Euphorbia phymatosperma
Euphorbia peplus
Euphorbia peploides
Euphorbia peplis
Euphorbia paralias
Euphorbia palustris
Euphorbia orphanidis
Euphorbia oblongata
Euphorbia nicaeensis nicaeensis
Euphorbia myrsinites rechingeri
Euphorbia myrsinites myrsinites
Euphorbia lucida
Euphorbia lingulata Γαλατσίδα η γλωσσοειδής
Euphorbia lathyris
Euphorbia herniariifolia
Euphorbia helioscopia
Euphorbia glabriflora Ευφόρβια η λειανθής