Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bupleurum falcatum cernuum
Bupleurum commutatum commutatum Βούπλευρο το μεταβαλλόμενο
Bupleurum capillare Βούπλευρο το τρίχιο
Bupleurum asperuloides Βούπλευρο το ασπερουλοειδές
Bupleurum apiculatum Βούπλευρο το αιχμηρό
Bupleurum aira Βούπλευρο η αίρα
Bupleurum affine Βούπλευρο το πρόσορο
Bunium tenerum Βούνιο το απαλό
Bunium microcarpum microcarpum
Bunium microcarpum bourgaei
Bunium ferulaceum
Bunias erucago Βουνιάς η ροκόμορφη
Buglossoides tenuiflora Βουγλωσσοειδές το στενόφυλλο
Buglossoides arvensis gasparrinii Βουγλωσσοειδές του Γκασπαρίνι
Buglossoides arvensis sibthorpiana Βουγλωσσοειδές του Σίμπθορπ
Buglossoides arvensis arvensis Βουγλωσσοειδές το αρουραίο
Bufonia tenuifolia Μπυφόνια η στενόφυλλη
Bufonia stricta stricta
Bufonia stricta cecconiana
Bufonia paniculata Μπυφόνια η φοβοειδής