Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Valerianella obtusiloba
Valerianella microcarpa
Valerianella locusta
Valerianella hirsutissima
Valerianella eriocarpa
Valerianella echinata
Valerianella discoidea
Valerianella dentata
Valerianella costata
Valerianella coronata
Valerianella carinata
Valeriana tuberosa
Valeriana tripteris
Valeriana olenaea
Valeriana officinalis collina
Valeriana officinalis officinalis
Valeriana montana
Valeriana italica
Valeriana crinii crinii
Valeriana crinii epirotica